Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1985-1986, Tom 24, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność publicystyczna i literacka pierwszej polskiej kobiety redaktorki, Wandy Maleckiej (1800-1860) Bogumiła Sroczyńska s. 5-26
Prasa Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w trzech zaborach Bogdan Tuszyński s. 27-48
Polskie czasopiśmiennictwo radiowe : przegląd informacyjno-bibliograficzny Rafał Habielski s. 49-60
Prasa na Kielecczyźnie w początkach Polski Ludowej (1944-1945) Mieczysław Adamczyk s. 61-78
Mazowiecka mutacja "Życia Warszawy" (1947-1953) Wiesław Koński s. 79-93
Historia "Drukarni Polskiej S.A. w Poznaniu" (w tym m.in. "Kuriera Poznańskiego") Roman Leitgeber s. 95-103
"Preliminary inventory of the Jewish daily and periodical press published in the Polish language 1823-1982", oprac. P. Glikson, Jeruzalem 1983 : [recenzja] Marian Fuks Paul Glikson (aut. dzieła rec.) s. 105-108
"W teatrze życia : wspomnienia z lat 1920-1980", August Grodzicki, Warszawa 1984 : [recenzja] Daria Nałęcz August Grodzicki (aut. dzieła rec.) s. 108-110
"Wrzesień 1939 w Warszawskiej Rozgłośni Polskiego Radia", Maciej Józef Kwiatkowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Rafał Habielski Maciej Józef Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 110-112
"Polskie programy radiowe w Stanach Zjednoczonych", Józef Migała, Warszawa 1984 : [recenzja] Jerzy Myśliński Józef Migała (aut. dzieła rec.) s. 112-113
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historii Prasy Daria Nałęcz s. 115-116
Sprawozdanie z sesji prasoznawczej w Cedzyni (9-11 XI 1984) Władysława Wójcik s. 117-120
Ludwik Bazylow (1915-1985) Zenon Kmiecik Jerzy Myśliński Andrzej Ślisz s. 121-122