Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1980, Tom 19, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sympozjum "Metodologiczne problemy badań nad historią prasy". s. 5
Polityczna rola prasy polskiej 1661-1831 Jerzy Łojek s. 7-13
Źródło prasowe w badaniach nad tworzeniem się świadomości historycznej Hanna Natora-Macierewicz s. 15-20
Polskie czasopiśmiennictwo socjalistyczne do 1918 r. : instrument towarzyszący powstaniu i rozwojowi ruchu robotniczego Jerzy Myśliński s. 21-32
Monografie czasopism z przełomu XIX i XX w. Zenon Kmiecik s. 33-39
Percepcja prasy na terenie ziem polskich w latach I wojny światowej Aleksandra Garlicka s. 41-48
Prasa w kulturze politycznej Drugiej Rzeczypospolitej : problemy i propozycje badawcze Andrzej Paczkowski s. 49-62
Organizacja i funkcje prasy lokalnej (na przykładzie woj. pomorskiego 1920-1939) Wiktor Pelpiński s. 63-74
"Jesteśmy głosem milionów ..." : dzienniki sensacyjne Drugiej Rzeczypospolitej Wiesław Władyka s. 75-83
Rozwój prasy a kształtowanie się zawodu dziennikarskiego na ziemiach polskich Daria Nałęcz s. 85-93
Monografia dziennika partyjnego : (na przykładzie prasy endeckiej) Urszula Jakubowska s. 95-100
Okoliczności powstawania czasopism jako przedmiot krytyki źródła prasowego : (na przykładzie okresu Drugiej Rzeczypospolitej) Andrzej Notkowski s. 101-108
Funkcje prasy w okresie okupacji Ewa Cytowska s. 109-115
Sympozjum "Metodologiczne problemy badań nad historią prasy" : Wieżyca 28-29 V 1979 r. : sprawozdanie s. 117-130
"Warszawska batalia o nową sztukę (<Wędrowiec> 1884-1887)", Michał Kabata, Warszawa 1978 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Michał Kabata (aut. dzieła rec.) s. 131-132
"Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku", zespół red. Z. Kądziela, J. Kwiatkowski, I. Wyczańska, Kraków 1979 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki J. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Z. Kądziela (aut. dzieła rec.) I. Wyczańska (aut. dzieła rec.) s. 133-137
"Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939)", Andrzej Romanow, Gdańsk 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Andrzej Romanow (aut. dzieła rec.) s. 138-140
"Okupowanej Warszawy dzień powszedni : studium historyczne", Tomasz Szarota, Warszawa 1978 : [recenzja] Ewa Cytowska Tomasz Szarota (aut. dzieła rec.) s. 140-143
"Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej" t. 9-10, pod red. Aliny Słomkowskiej, Warszawa 1978 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 143-145
Prasa warszawska dawniej i dziś : XIV doroczne spotkanie varsavianistów : Zaborów, 20 czerwca 1979 Andrzej Notkowski s. 145-146