Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1992, Tom 31, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kurier Warszawski" w latach 1821-1868 Zbigniew Anculewicz s. 5-58
Węgierska rewolucja i powstanie 1848-1849 na łamach "Wielkopolanina" Grażyna Gzella s. 59-69
Czasopisma i ich miejsce w księgozbiorze domowym Józefa Szujskiego (1835-1883) Józef Szocki s. 71-88
Publicystyka "krusińszczyków" wobec kwestii chłopskiej w Królestwie Polskim Jarosław Kita s. 89-102
Polska placówka prasowa w Kopenhadze w latach 1915-1917 Stanisław Witkowski s. 103-115
Lucyna Ćwierciakiewiczowa Jerzy Franke s. 117-133
"Ograniczenia wolności prasy polskiej na Górnym Śląsku : (na przełomie XIX i XX wieku)", Joachim Glensk, Opole 1989 : [recenzja[ Marek Tobera Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Prasa studencka w Polsce 1918-1939 : zarys historyczny : bibliografia", Andrzej Pilch, Kraków 1990 : [recenzja] Daria Nałęcz Andrzej Pilch (aut. dzieła rec.) s. 138-139
"Bibliografia pamiętników wielkopolskich 1919-1983", Wanda K. Ceglarek, Poznań 1989 : [recenzja] Andrzej Gulczyński Wanda K. Ceglarek (aut. dzieła rec.) s. 139-140
"Kpinki i docinki : z zapisów o satyrze poznańskiej", Julian Mikołajczyk, Poznań 1989 : [recenzja] Andrzej Gulczyński Julian Mikołajczyk (aut. dzieła rec.) s. 141-142
"Bibliografia prasy drugiego obiegu wydawanej w Krakowie i regionie Małopolska w okresie od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1990", Wojciech Wiśniewski, Adam Roliński, [w:] "Solidarność Małopolska w podziemiu : Solidarność regionu Małopolska w latach 1981-1989", Kraków 1991, s. 211-303 : [recenzja] Jerzy Myśliński Adam Roliński (aut. dzieła rec.) Wojciech Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 142-143
"Mikrofon i polityka : z dziejów radiofonii polskiej 1944-1960", Jerzy Myśliński, Warszawa 1990 : [recenzja] Maciej Józef Kwiatkowski Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 143-152
Sympozjum : "Likwidacja pism w okresie PRL" Dorota Gdańska Zofia Sokół s. 153-156