Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1990, Tom 29, Numer 3-4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie czasopisma ogólnotechniczne przed i w okresie I wojny światowej Józef Piłatowicz s. 5-35
Prasa powiatu działdowskiego (1920-1939) : przegląd informacyjno-bibliograficzny Marian Odachowski s. 37-52
Prasa Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Rzeszowie (1944-1947) Zofia Sokół s. 53-70
Dyskusja prasowa nad koncepcją inteligencji polskiej J. Chałasińskiego w latach 1946-1948 Czesław Lewandowski s. 71-101
1945-1948: "Młodzi Idą", "Przegląd Sportowy", "Kurier Popularny" : wspomnienia Stanisław Kosicki s. 103-125
"Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku" t. 5, Jan Kowalik, Lublin 1988 : [recenzja] Rafał Habielski Jan Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 127-130
"Jan Ludwik Popławski 1854-1908 : biografia polityczna", Teresa Kulak, Wrocław 1989 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Teresa Kulak (aut. dzieła rec.) s. 130-133
">>Głos Społeczny<< 1933-1939 : organ Stowarzyszeń Społecznych powiatu Biała Podlaska", Grzegorz Michałowski, Warszawa 1988 : [recenzja] Lech Nikolski Grzegorz Michałowski (aut. dzieła rec.) s. 133-136
"Trzy czasopisma : na tropach ideologii polskiego ruchu robotniczego", Żanna Kormanowa, Warszawa 1989 : [recenzja] Jerzy Myśliński Żanna Kormanowa (aut. dzieła rec.) s. 136-137
"MINIO : przyjaciele o Januszu Minkiewiczu", oprac. A. Marianowicz i W. Minkiewicz, Londyn 1989 : [recenzja] Alina Słomkowska A. Marianowicz (aut. dzieła rec.) W. Minkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 137-140
"Na czołówce : prasa w Październiku 1956 roku", Wiesław Władyka, Warszawa ; Łódź 1989 : [recenzja] Jerzy Myśliński Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 141-143
"Polityka prasowa 1944-1948", Mieczysław Ciećwierz, Warszawa 1989 : [recenzja] Andrzej Kozieł Mieczysław Ciećwierz (aut. dzieła rec.) s. 143-146
"Materiały Pomocnicze do Historii Dziennikarstwa Polski Ludowej" t. 12, pod red. A. Słomkowskiej, Warszawa 1988 : [recenzja] Lidia Piwońska-Pytało A. Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Materiały Pomocnicze do Historii Dziennikarstwa Polski Ludowej" t. 19, pod red. A. Słomkowskiej, Warszawa 1988 : [recenzja] Danuta Grzelewska A. Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 148-150
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historii Prasy Daria Nałęcz s. 151-152
Redaktorzy naczelni Prasy Polski Ludowej : sprawozdanie z sympozjum Zofia Sokół s. 153-156
I Sympozjum Historii Prasy na XIV Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Łodzi (9 IX 1989) Dorota Ceglarska Zofia Sokół s. 157-161