Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1985-1986, Tom 24, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpracownicy "Gazety Literackiej" (1821-1822) Janusz Śniadecki s. 5-17
Nieznane gazetki rękopiśmienne polskich studentów na Uniwersytecie Petersburskim z lat trzydziestych XIX wieku Franciszek Nowiński s. 19-34
Dziennikarze prasy żydowskiej w Polsce Marian Fuks s. 35-52
Prasa polska w Wielkiej Brytanii 1945-1970 : przegląd informacyjno-bibliograficzny Rafał Habielski s. 53-67
"Ateneum Kapłańskie" : 75 lat istnienia Leszek Belzyt s. 69-78
VII Ogólnopolskie Prasoznawcze Seminarium Naukowe nt. "Dawna i współczesna prasa młodzieżowa" : Lubliniec 23-24 maja 1984 r. Zofia Sokół s. 79-82
"Bibliografia czasopism sportowych w Polsce 1881-1981", Maria Jasińska, Warszawa 1983 : [recenzja] Bogdan Tuszyński Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 83-85
"Analiza zawartości prasy", Walery Pisarek, Kraków 1983 : [recenzja] Janusz Rudziński Zbigniew Sawiński Walery Pisarek (aut. dzieła rec.) s. 86-89
"Z dziejów polskiej prasy robotniczej 1879-1948", pod red. J. Myślińskiego i A. Ślisza, Warszawa 1983 : [recenzja] Tadeusz Sierocki Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) Andrzej Ślisz (aut. dzieła rec.) s. 89-92
">>Tygodnik Polski<< poświęcony włościanom : (Pszczyna 1845-1846)", Jerzy Pośpiech, Artur Wycisk : [recenzja] Urszula Jakubowska Jerzy Pośpiech (aut. dzieła rec.) Artur Wycisk (aut. dzieła rec.) s. 92-93
"Gazeta >>Rozwój<< (1897-1915) : studium źródłozawcze", Jan Chańko, Łódź 1982 : [recenzja] Zenon Kmiecik Jan Chańko (aut. dzieła rec.) s. 94-95
"Oblicze ideowo-polityczne >>Gazety Warszawskiej<< i >>Warszawskiego Dziennika Narodowego<< w latach 1918-1939", Urszula Jakubowska, Warszawa-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Urszula Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 95-101
"Historia Polski 1914-1939", Henryk Zieliński, Warszawa 1983 : [recenzja] Marian Tyrowicz Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 101-104
"W obliczu wojny", Kraków 1983 : [recenzja] Rafał Habielski s. 104-105
"Tradycje i współczesność ruchu młodzieżowego. Zeszyt specjalny 3", Katowice 1984 Zofia Sokół s. 106-108
"Barwny świat mikrofonu : wspomnienia radiowców", pod red. T. Szewery, Łódź 1983 : [recenzja] Rafał Habielski T. Szewera (aut. dzieła rec.) s. 108-109
">>Życie Literackie<< w latach 1951-1980", Maciej Chrzanowski, Kraków 1983 : [recenzja] Andrzej Buck Maciej Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 109-113