Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1979, Tom 18, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki prasy polskiej z kulturą narodową Andrzej Ślisz s. 7-16
Czasopisma polskie w języku francuskim w XVIII wieku Jerzy Łojek s. 17-25
Prasa konspiracyjna w Polsce do 1939 r. Jerzy Myśliński s. 27-39
Rola prasy w fińskim odrodzeniu narodowym Tadeusz Cieślak s. 41-46
Prasa młodzieżowa w zaborze rosyjskim po rewolucji lat 1905-1907 Zenon Kmiecik s. 47-58
Miscellanea bibliograficzne Aleksandra Garlicka s. 59-65
Prasowa działalność piłsudczyków Tomasz Nałęcz Daria Nałęcz s. 67-85
Polityczne oblicze prasy ogólnoinformacyjnej w Drugiej Rzeczypospolitej Wiesław Władyka s. 87-101
Państwowa polityka prasowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 : centralne ośrodki dyspozycji (premier, Rada Ministrów, Polska Agencja Telegraficzna) Andrzej Notkowski s. 103-125
Lewicowe czasopisma literackie lat 1918-1939 : (refleksje i uwagi) Krystyna Sierocka s. 127-140