Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1993, Tom 32, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Jerzy Myśliński s. 5
Perspektywy badań historycznoprasowych Teresa Kulak s. 7-12
Nieudane warszawskie przeszczepy prasowe we Lwowie przed pierwszą wojną światową : ("Kronika Powszechna" 1910-1914 i "Życie" 1910-1912) Jerzy Myśliński s. 13-40
Prasa we Lwowie w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego : (wprowadzenie do tematu) Jerzy Jarowiecki s. 41-56
Warszawskie lata Zygmunta Wasilewskiego Urszula Jakubowska s. 57-70
"Ekran i Scena" (1919-1932) Barbara Gierszewska s. 71-85
"Gazeta Kielecka" w latach 1989-1991 Jolanta Adamska Czerw s. 87-91
Czasopiśmiennictwo polskie w Afryce Południowej (od czasów II wojny światowej do końca lat 80.) Arkadiusz Żukowski s. 93-99
Henryk Hugon Wróblewski (1850-1915) Marian Banaszek s. 101-107
Maciej Józef Kwiatkowski (2 IX 1920-25 I 1994) : [klepsydra] Jerzy Myśliński s. 108
O dziennikarzach i publicystach polskich XX wieku Kazimierz Koźniewski s. 109-113
"Warsztat dokumentacyjny prasoznawczy : problemy teoretyczno-metodologiczne, tradycje, stan, postulaty", Sylwester Dziki, Wrocław 1992 : [recenzja] Dorota Gdańska Sylwester Dziki (aut. dzieła rec.) s. 115-116
">>Nowatorstwo i rutyny<< : społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizaji (1840-1863)", Tomasz Kizwalter, Warszawa 1991 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Tomasz Kizwalter (aut. dzieła rec.) s. 116-117
"Lwowska satyra na łamach czasopism humorystyczno-satyrycznych epoki pozytywizmu", Ewa Skorupa, Kraków 1992 : [recenzja] Marek Tobera Ewa Skorupa (aut. dzieła rec.) s. 117-119
"200 lat prasy polskiej na Śląsku : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Opolu 12 i 13 grudnia 1989 r.", Opole 1992 : [recenzja] Andrzej Ślisz s. 119-120
"Pitaval prasy polskiej na Śląsku w XIX stuleciu : redaktorzy i wydawcy przed sądem", Joachim Glensk, Opole 1992 : [recenzja] Jerzy Myśliński Joachim Glensk (aut. dzieła rec.) s. 120-121
"Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim 1897-1918", Elżbieta Gondek, Katowice 1992 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Elżbieta Gondek (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Polska prasa katolicka w diecezji wrocławskiej 1895-1939", ks. Joachim Giela, [w:] "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" t. 58, Lublin 1989 : [recenzja] Jacek Szczerbiński Joachim Giela (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Prasa okupowanej Warszawy 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1992 : [recenzja] Wiesław Władyka Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Prasa polskiej emigracji wojennej 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1993 : [recenzja] Rafał Habielski Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 125-128
">>Gazeta Lwowska<< 1941-1944", Grzegorz Hryciuk, Wrocław 1991 : [recenzja] Agnieszka J. Cieślikowa Grzegorz Hryciuk (aut. dzieła rec.) s. 128-129
"Materiały pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa" t. 18, pod red. Aliny Słomkowskiej ; przy współpr. Danuty Mikołajczyk-Grzelewskie, Warszawa 1992 : [recenzja] Marek Ciecierski Danuta Mikołajczyk-Grzelewska (aut. dzieła rec.) Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 129-131
"Informator Prasy Polskiej", oprac. zb., Warszawa 1992 : [recenzja] Marian Banaszek s. 131-134
Sprawozdanie z sesji naukowej "Życie społeczno-kulturalne ośrodków lokalnych Ziem polskich w dobie powstańczej 1864-1914" Jolanta Czerw Jolanta Dzieniakowska s. 135-137
Sprawozdanie ze spotkania na temat: "Transformacja prasy lokalnej" Ślesin 12-13 listopada 1992 r. Elżbieta Ciborska s. 137-138