Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1993, Tom 32, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tymczasowa Gazeta Mińska" i jej redaktor : (zapomniany epizod dziennikarski wojny 1812 roku) Ryszard W. Wołoszyński s. 5-16
Komuna Paryska w komentarzach redaktorów "Kuriera Warszawskiego" w roku 1871 Zbigniew Anculewicz s. 17-22
Publicystyka Bolesława Limanowskiego okresu formowania polskiego niepodległościowego programu socjalistycznego (1886-1894) Jerzy Myśliński s. 23-38
Kwestia cieszyńska w opinii prasy czeskiej na początku XX wieku (do 1914 r.) Janusz Gruchała s. 39-49
Zespół redakcyjny i współpracownicy krakowskiego "Naprzodu" za redakcji Emila Haeckera w latach 1920-1934 Alfred Toczek s. 51-63
"Dziennik Polski" na Zaolziu (1934-1939) Edward Długajczyk s. 65-79
Przegląd czasopism polskich mniejszości religijnych w latach 1944-1990 Marek T. Glogier s. 81-92
"Nauczyciel" (Józef Karol Potocki) Marek Tobera s. 93-99
Witold Dobrowolski Bogdan Tuszyński s. 101-114
"Wiadomości Polskie" : pożegnanie z czytelnikami s. 115-117
Sympozjum na temat: "Finał prasy PZPR" Warszawa 24-25 maja 1991 r. Zofia Sokół Dorota Gdańska (aut. dzieła rec.) s. 119-121
"Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa w XIX i XX wieku" : konferencja naukowa Kraków 28-29 listopada 1991 r. Zofia Sokół s. 121-122
"Wybrane zagadnienia z dziejów prasy Warszawskiej" Jerzy Myśliński s. 123