Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1981, Tom 20, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki kalkulacyjne prasy polskiej w kraju 1772-1850 Marian Tyrowicz s. 5-21
Z dziejów nielegalnej prasy polskiej w latach 1820-1860 Zdzisław Szeląg s. 23-39
"Pamiętnik dla płci pięknej" jako trybuna aluzji politycznych Janina Rosnowska s. 41-65
Nieudane imprezy czasopiśmiennicze księgarza Bolesława Maurycego Wolffa Cecylia Gajkowska s. 67-73
"Album fotograficzne" Kazimierza Chłędowskiego z krakowskiego "Kraju" (1869-1871) : sprzeczności między pragmatyką felietonu a orientacją dziennika Piotr Stasiński s. 75-94
Kwestia robotnicza i socjalizm na łamach legalnych tygodników zaboru rosyjskiego w końcu XIX w. Jan Kancewicz s. 95-117
Nakłady prasy w Warszawie w latach 1905-1906 s. 119-124
"Seweryn Pieniężny 1890-1940 : redaktor i wydawca spod znaku Rodła", Jan Chłosta, Olsztyn 1980 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 125-126
"Bibliografia powieści odcinkowych 1918-1939", Oskar Czarnik, Wrocław 1979 : [recenzja] Wiesław Władyka Oskar Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"Czasopisma awangardy. Cz. 2, 1931-1939", Tadeusz Kłak, Wrocław 1979 : [recenzja] Oskar Stanisław Czarnik Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 128-131
Kolejne spotkanie Komisji Historii Prasy Polskiej. s. 132
[Wielce Szanowny Panie Redaktorze...] Jerzy Jarowiecki s. 133-134