Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1986, Tom 25, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Awizy Krakowskie" i "Gazety z Warszawy" : dwie gazety seryjne z przełomu XVII i XVIII w. Konrad Zawadzki s. 5-18
Krakowskie "Życie" pod redakcją Ludwika Szczepańskiego (1897-1898). Cz. 1 Aleksander Zyga s. 19-46
"Polak w Danii" 1918-1919 Stanisław Witkowski s. 47-56
Emigracja i polityka : "Wiadomości Polskie" wobec dylematów wychodźstwa 1940-1944 Rafał Habielski s. 57-86
Problem papieru gazetowego w latach 1944-1948 Mieczysław Ciećwierz s. 87-98
Czasopisma regionalne ruchu ludowego w latach 1944-1949 Grażyna Kubicka s. 99-115
Prasa Śląska Opolskiego w czterdziestoleciu PRL Joachim Glensk s. 117-131
Dwa dokumenty z roku 1819 Zbigniew Anculewicz s. 133-138
Ciągle "Kuźnica" ... Kazimierz Koźniewski s. 139-143
"Problemy Literatury Polskiej Okresu Pozytywizmu". Seria 2 i 3, pod red. E. Jankowskiego i J. Kulczyckiej-Saloni", Warszawa ; Wrocław 1983-1984 Hanna Natora-Macierewicz E. Jankowski (aut. dzieła rec.) J. Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 145-146
"Prasa w czterdziestoleciu Polski Ludowej : materiały z seminiarium : Olsztyn 15 września 1984 r.", Olsztyn 1985 : [recenzja] Urszula Jakubowska s. 146-148
Sprawozdanie z zebrania Komisji Historii Prasy Daria Nałęcz s. 149-150
Sesja naukowa "Losy książki polskiej w okresie niewoli 1795-1918" : Cedzyna k. Kielc, 12-14 listopada 1985 r Andrzej Notkowski s. 150-151
Profesor Tadeusz Cieślak Jerzy Myśliński s. 153-154