Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1988, Tom 27, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska prasa polityczna na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1920 Andrzej Stępniak s. 5-22
"Tygodnik Ilustrowany" a pozytywizm (1856-1886) Ewa Ihnatowicz s. 23-38
"Gazetka Miki" (1938-1939) Stanisław Borowkin s. 39-49
Prasowa obsługa informacyjna społeczeństwa Białostocczyzny w okresie PKWN Mirosław Ciećwierz s. 51-61
31 numerów lubelskiego "Zdroju" Al. Leszek Gzella s. 63-84
Syndrom "Polityki" Zbysław Rykowski Wiesław Władyka s. 85-100
Spis pracowników Śląskich Zakładów Graficznych i Wydawniczych "Polonia" Spółka Akcyjna w Katowicach : (według stanu na dzień 1 lipca 1930 roku) s. 101-106
"Istorija ukrajinśkoj dozowtniewoj żurnalistiki", Lwiw 1983 : [recenzja] Danuta Adamczyk s. 107-109
"Prasa lubelska : tradycje i współczesność", pod red. J. Jarowieckiego, J. Myślińskiego, A. Słomkowskiej, Lublin 1986 : [recenzja] Danuta Grzelewska Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 109-111
"Czasopisma młodzieży szkolnej w Polsce 1918-1930", Irena Socha, Katowice : [recenzja] Jacek Szczerbiński Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 112-113
"Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski 1870-1930", Andrzej Jaszczuk, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Andrzej Jaszczuk (aut. dzieła rec.) s. 114-118
Sesja poświęcona przemianom w dziennikarstwie w latach pięćdziesiątych XX wieku : (Podkowa Leśna 8-10 XII 1986) Danuta Grzelewska s. 119-123