Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1982, Tom 21, Numer 3-4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Propagandowe funkcje carskiej prasy polskojęzycznej w okresie powstania listopadowego Mieczysław Inglot s. 5-23
"Tygodnik Ilustrowany" w latach 1886-1904 Zenon Kmiecik s. 25-42
Towarzystwo Dziennikarzy i Literatów Polskich na Rzeszę Niemiecką 1905-1918 Witold Molik s. 43-55
Tygodnik "Kobieta Współczesna" 1927-1934 Mirosława Dołęgowska-Wysocka s. 57-72
Prasa internowanych w Szwajcarii żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych (1940-1945) Marek Andrzejewski s. 73-85
Fragmenty księgi redakcyjnej "Kłosów" Hanna Natora-Macierewicz s. 87-93
Wrześniowe dni "Kuriera Porannego" Klaudiusz Hrabyk s. 95-109
"Prasa i sport : wydawnictwo z okazji 100-lecia prasy sportowej 1881-1981", Bogdan Tuszyński, Warszawa 1981 : [recenzja] Andrzej Notkowski Bogdan Tuszyński (aut. dzieła rec.) s. 111-114
"Prasa warszawska w latach 1908-1918", Zenon Kmiecik, Warszawa 1981 : [recenzja] Urszula Jakubowska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 114-117
"Program polityczny >>Głosu Warszawskiego<< : 1908-1909 i >>Gazety Warszawskiej<< : 1909-1915", Zenon Kmiecik, Warszawa 1980 : [recenzja] Paweł Piotr Wieczorkiewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 117-123
"Korespondencja z Ameryki w prasie polskiej na Śląsku (1868-1900)", Wrocław 1980 : [recenzja] Marek Tobera s. 123-124
">>Odrodzenie<< i >>Twórczość<< w Krakowie (1945-1950)", Wiesław Paweł Szymański, Wrocław 1981 : [recenzja] Marek Tobera Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 124-127
Periodyk jako źródło do badania stosunków i związków kulturalnych : (sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej) Jerzy Wojtowicz s. 129-130
IV Ogólnopolskie Prasoznawcze Seminarium Naukowe >>Prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1918-1939<< : Katowice 11-12 maja 1981 r. Marian Gierula Marek Jachimowski s. 131-132
Prasa w życiu społeczeństwa polskiego w epoce rozbiorów Jerzy Łojek s. 133-144
Metody badań prasy regionalnej : (na podstawie prasy śląskiej) Joachim Glensk s. 145-156
Międzywojenna prasa pomorska jako źródło do badania lokalnej kultury politycznej Wiktor Pepliński s. 157-164
Państwo-partie-prasa w Drugiej Rzeczypospolitej Andrzej Notkowski Wiesław Władyka s. 165-173
Prasa żydowska w Polsce lat 1918-1939 : jej rola i miejsce w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju Marian Fuks s. 175-185
Funkcje polityczne a funkcje kulturalne polskiej prasy górnośląskiej w II połowie XIX i na początku XX w. Marek Czapliński s. 187-199
Relacje między prasą a polityką na przykładzie prasy polskiej w Niemczech w latach międzywojennych Leonard Smołka s. 201-210
Propaganda antyhitlerowska na łamach polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945 Stanisława Lewandowska s. 211-220
Kultura i literatura na łamach polskiej prasy konspiracyjnej w latach 1939-1945 Jerzy Jarowiecki Bożena Pietrzyk s. 221-237
O potrzebie i sposobie realizacji słownika biograficznego dziennikarstwa polskiego Marian Tyrowicz s. 239-245
Sympozjum "Prasa - polityka - kultura" : sprawozdanie Marek Tobera s. 246-252