Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1983, Tom 22, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o miesięczniku "Ateneum" (1876-1901) i jego redaktorach Zenon Kmiecik s. 5-20
Przyczynek do dziejów prasy na Górnym Śląsku w okresie walki o jego powrót do Polski Tadeusz Kowalak s. 21-26
Kształtowanie się państwowego aparatu nadzoru i kontroli prasy w Polsce w latach 1944-1948 Mieczysław Ciećwierz s. 27-63
Polska prasa katolicka 1945-1948 Czesław Lechicki s. 65-87
Studencka naukowo-techniczna działalność czasopiśmiennicza w latach 1946-1977 Janusz Kowalski s. 89-98
"Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944", oprac. i red. Z. Zieliński, Lublin 1981 : [recenzja] Aleksandra Garlicka A. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 99-101
"Zawód dziennikarza w Polsce 1918-1939", Daria Nałecz, Warszawa 1982 : [recenzja] Tadeusz Kupis Daria Nałęcz (aut. dzieła rec.) s. 101-106
"Życie kulturalno-literackie Grudziądza w latach 1918-1939", Eugenia Sławińska, Gdańsk 1980 : [recenzja] Andrzej Notkowski Eugenia Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 106-109
"Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w Polsce Ludowej", pod red. F. Filipowicza, Warszawa 1981 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki F. Filipowicz (aut. dzieła rec.) s. 109-115
Seminarium naukowe w samodzielnym Zakładzie Bibliotekoznawstwa WSP w Krakowie Władysława Wójcik s. 117-119
Prasa współczesnej młodzieży na tle tradycji czasopiśmiennictwa młodzieżowego w Polsce Marek Pieczonka Zofia Sokół s. 121-123
Sprostowanie. s. 125