Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1977, Tom 16, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czasopiśmiennictwo konspiracyjne i działalność propagandowa PPR, GL-AL i KRN na Kielecczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej Mieczysław Adamczyk s. 5-23
Prasa konspiracyjna ruchu ludowego w województwie warszawskim w latach okupacji hitlerowskiej Kazimierz Przybysz s. 25-33
Podziemna prasa ludowa VI Okręgu Rocha (krakowskiego) w latach 1939-1945 Jerzy Jarowiecki s. 35-73
"Pismo Młodych 1943" Maria Wiśniewska s. 75-97
Żydowska prasa w okresie okupacji hitlerowskiej w Polsce (1940-1943) Marian Fuks s. 99-115
"Kieleckie czasopiśmiennictwo konspiracyjne 1939-1945 : (noty bibliograficzne)", Mieczysław Adamczyk, Kielce 1976 : [recenzja] Stefan Iwaniak Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 117-118
"Prasa w Trzeciej Rzeszy : organizacja i zakres działania", Andrzej Czarnik, Gdańsk 1976 : [recenzja] Ewa Cytowska Andrzej Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 119-123
Słowo wstępne Jerzy Myśliński s. 125-126
W tarnopolskim gimnazjum : (fragmenty wspomnień) Tadeusz Skorecki s. 126-130
[Gdyby profesor Józef Skrzypek...] Ludwik Bazylow s. 130-140
Słowo o prawym człowieku Klaudiusz Hrabyk s. 140-142
[Jestem z pochodzenia Tatarem...] Alej Bajraszewski s. 142-143
Profesor Bożena Krzywobłocka s. 143-153
Inspiracje profesora Józefa Skrzypka Tadeusz Cieślak s. 154-157
[Należał Profesof Skrzypek...] Paweł Dubiel Walery Pisarek s. 157-160
[Środowisko historyków prasy...] Mieczysław Inglot s. 160-161
[Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa...] Zenon Kmiecik s. 162-163