Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1981, Tom 20, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie czasopiśmiennictwo literackie i kulturalno-społeczne lat 1864-1918 w trzydziestopięcioleciu powojennym : zarys informacyjno-bibliograficzny Cecylia Gajkowska s. 5-30
Prasa na Białostocczyźnie w latach 1944-1947 Mieczysław Ciećwierz s. 31-49
Polska prasa społeczno-polityczna w Częstochowie w latach 1918-1939 Witold Mielczarek s. 51-81
Wokół funkcji prasy społeczno-kulturalnej : (Roman Karpiński, Prasa w systemie kultury) Stanisław T. Bębenek Roman Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 83-90
"Prasa polska w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Janusz Osica Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 90-92
"Tu Polskie Radio Warszawa...", Maciej Józef Kwiatkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Wiesław Władyka Maciej Józef Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 93-95
"Było - minęło", Bolesław Surówka, Katowice 1980 : [recenzja] Wiesław Władyka Bolesław Surówka (aut. dzieła rec.) s. 95-96
"Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1980 : [recenzja] Eugeniusz C. Król Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 97-103
">>Trybuna Robotnicza<< 1945-1980", Katowice 1980 : [recenzja] Marek Tobera s. 104