Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 1
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1993, Tom 32, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzory osobowe polityków w prasie polskiej 1918-1939 Janusz Rudziński s. 5-114