Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1984, Tom 23, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Radomskie "Wici" Marian Banaszek s. 5-15
Prasa lubelska okresu I wojny światowej : świadek czy współuczestnik przełomowych wydarzeń ? Elżbieta Rola s. 17-27
Stanowisko "Biuletynu Informacyjnego" i "Rzeczypospolitej Polskiej" wobec idei walki zbrojnej z okupantem (1940-1944) Zdzisław Andrzej Derwiński s. 29-56
Polska wersja językowa dwutygodnika "Signal" Jerzy Zbiegniewski s. 57-68
Z problematyki kierownictwa prasą PZPR w latach 1948-1959 Edward Grygo s. 69-84
Moje prasoznawstwo Marian Tyrowicz s. 85-109
"Poetyka i pragmatyka felietonu", Piotr Stasiński "Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej" t. 61, Wrocław 1982 : [recenzja] Daria Nałęcz Piotr Stasiński (aut. dzieła rec.) s. 111-113
"Karol Lewakowski : poglądy i działalność społeczno-polityczne", Stefan Józef Pastuszka, Warszawa 1980 : [recenzja] Marian Tyrowicz Stefan Józef Pastuszka (aut. dzieła rec.) s. 113-115
"Drukarstwo polskie drugiej połowy XIX wieku w świetle fachowych czasopism drukarzy z lat 1872-1900 : problematyka zawodowa i społeczna", Hanna Tadeusiewicz, Łódź 1982 : [recenzja] Bogdan Jastrzębski Hanna Tadeusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 115-117
"Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)", Andrzej Notkowski, Warszawa ; Łódź 1982 : [recenzja] Wiktor Pepliński Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 118-120
"Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945-1975 : szkice do monografii", Bohdan Łukaszewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Edward Grygo Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 120-124
"Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945-1975 : szkice do monografii", Bohdan Łukaszewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 124-125