Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1984, Tom 23, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dziennik Ekonomiczny Zamoyski" (1803-1804) i jego redaktorzy Bazyli Kukolnik i Wojciech Gutkowski Bogumiła Sroczyńska s. 5-14
Czesław Jankowski jako dziennikarz Roman Jurkowski s. 15-51
"Zorza" Marii Wysłouchowej (1900-1902) Zofia Sokół s. 53-70
Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905-1907 Marek Tobera s. 71-97
"Przegląd Narodowy" 1908-1914 Urszula Jakubowska s. 99-118
"Hallerczyk" (1924-1926) Stefan Aksamitek s. 119-123
"250 lat >>Kuriera Polskiego<<", Warszawa 1983 : [recenzja] Jerzy Konieczny s. 125-128
VI Ogólnopolskie Prasoznawcze Seminarium Naukowe "Dawna i współczesna prasa młodzieżowa" Zofia Sokół Władysława Wójcik s. 129-132