Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1984, Tom 23, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rok 1683 w europejskiej prasie ulotnej Konrad Zawadzki s. 5-20
Wpływ gatunków recenzyjno-krytycznych "Gazety Literackiej" na kształtowanie opinii publicznej w latach 1821-1822 Janusz Śniadecki s. 21-42
Oblicze społeczno-kulturalne tygodnika "Wędrowiec" (1886-1905) Zenon Kmiecik s. 43-56
Prasa ukraińska w Polsce (1918-1939) Eugeniusz Misiło s. 57-88
Spis polskich czasopism gospodarczych (1918-1939) Henryk Szczepański s. 89-100
"Prasa socjalistyczna w Polsce 1866-1918", Danuta Dębnicka, Krystyna Dolindowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Danuta Adamczyk Krystyna Dolindowska (aut. dzieła rec.) Danuta Dębnicka (aut. dzieła rec.) s. 101-102
"Studia bibliologiczne". T. 1, "Książka : czytelnik : recepcja", pod. red. Adama Jarosza, Katowice 1983 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Adam Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 102-105
"Poligrafia warszawska : 1870-1914", Stefan Lewandowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Zenon Kmiecik Stefan Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 105-107
Nowości radzieckiej literatury : (B. Jesin, Putieszestwije w proszłoje ; G. Pietrjakow, Marksistskaja robocza pieczat) Zenon Kmiecik B. Jesin (aut. dzieła rec.) G. Pietrjakow (aut. dzieła rec.) s. 107-109
"Tarnów : dzieje miasta i regionu". T. 2, "Czasy rozbiorów i Drugiej Rzeczypospolitej", pod red. F. Kiryka, Z. Ruty, Tarnów 1983 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki F. Kiryk (aut. dzieła rec.) Z. Ruta (aut. dzieła rec.) s. 109-114
"Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Urszula Jakubowska Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 114-116