Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1987, Tom 26, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria i praktyka krytyki literackiej w "Tygodniku Ilustrowanym" za redakcji Jenikego Ewa Ihnatowicz s. 5-25
Nieudana inicjatywa ugodowa : "Chwila" Walerego Przyborowskiego (1885-1886) i jej program Andrzej Szwarc s. 27-54
Wpływ prasy galicyjskiej (publicystyki i beletrystyki) na życie, poglądy i twórczość Apolla i Konrada Korzeniowskich Karol Kosek s. 55-78
Analiza zawartości "Robotnika" w latach 1919-1927 : komunikat z badań Agata Cichocka s. 79-87
Prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1944-1948 Wiesław Magiera s. 89-106
"Głos Robotniczy" : łódzki dziennik Polskiej Partii Robotniczej Danuta Grzelewska s. 107-130
Stan i perspektywy badań nad historią polskiej radiofonii w związku z sześćdziesięcioleciem Polskiego Radia Maciej Józef Kwiatkowski s. 131-141
">>Gazeta Olsztyńska<< w latach 1886-1939", Andrzej Wakar i Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1986 : [recenzja] Jan Chłosta Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 143-147
">>Pchła<< z Twierdzy Kłodzkiej", Marek Malinowski, Wałbrzych 1985 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Marek Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 147-149