Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1987, Tom 26, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój prenumerat gazet i czasopism w Królestwie Polskim w latach 1815-1864 Zbigniew Anculewicz s. 5-21
Stan i potrzeby badań nad historią prasy pomorskiej Wiktor Pepliński s. 23-39
Rozumienie i ocena romantyzmu w "Tygodniku Ilustrowanym" za redakcji Jenikego Ewa Ihnatowicz s. 41-58
"Gazeta Wileńska" i "Głos Kijowski" : (z dziejów polskiej prasy radykalno-liberalnej na Litwie i Ukrainie w 1906 roku) Roman Jurkowski s. 59-84
Tygodnik "Piast" wobec wzrastającej groźby agresji ze strony Niemiec (1936-1939) Jacek Burzyński s. 85-99
Próby neutralizacji propagandy antypolskiej na Zachodzie w latach 1944-1947 Mieczysław Ciećwierz s. 101-113
"Młoda Rzeczpospolita" 1946-1947 Andrzej Zieliński s. 115-130
Do dziejów "Kuriera Warszawskiego" s. 131-134
Materiały do biografii Wacława Szymanowskiego s. 135-139
"Preliminary Inventory of Yiddish Dailies and Periodicals Published in Poland between the Two World Wars = Reszime fun cajtungen un cajtszriftn arojgegeben ojf jidisz in Pojln cwiszn bajde welt-milchomes", oprac. Yechiel Szeintuch, Jerusalem 1986 : [recenzja] Marian Fuks Yechiel Szeintuch (aut. dzieła rec.) s. 141-142
"Prasa konspiracyjna w imieniu Polski Walczącej 1940-1945", Tadeusz Wyrwa, Londyn 1984 : [recenzja] Rafał Habielski Andrzej Wyrwa (aut. dzieła rec.) s. 143-144
W obronie ks. Joachima Benedykta Chmielowskiego i własnej w związku z odpowiedzią Bogumiły Sroczyńskiej za zarzuty i wątpliwości dr. Jana Bujaka Jan Bujak s. 145-147
Sprawozdanie z sesji naukowej na temat: "Stan i potrzeby badań nad dziejami oświaty w Galicji" Zofia Sokół s. 149-150