Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1977, Tom 16, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa leninowska w latach walki mas pracujących o władzę Aleksander Bierieżnoj s. 5-16
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej Lewicy 1906-1914 Jerzy Myśliński s. 17-31
"Nasza Sprawa" : tygodnik SDKPiL (3 VI-4 XI 1916) Józef Jakubowski s. 33-53
"Trybuna Robotnicza" : organ Związku Proletariatu Miast i Wsi (1922-1924) Gereon Iwański s. 55-96
"Dziennik Popularny" : założenie i koncepcja polityczna gazety Władysław Mierzecki s. 97-117
W kręgu legalnych pism lewicowych Józef Kowalczyk s. 119-134
"Historia co tydzień : szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych", Kazimierz Koźniewski, Warszawa 1976 : [recenzja] Wiesław Władyka Kazimierz Koźniewski (aut. dzieła rec.) s. 135-137
"Propaganda polityczna PPR w latach 1944-1948", Stanisław Kuśmierski, Warszawa 1976 : [recenzja] Tadeusz Sierocki Stanisław Kuśmierski (aut. dzieła rec.) s. 137-141
"Prasa PPR, GL-AL, KRN na Kielecczyźnie : 1942-1945", Alina Słomkowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Centkowski Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 141-144