Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1979, Tom 18, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji. s. 5
Czasopiśmiennictwo literackie i kulturalno-społeczne lat 1918-1939 w trzydziestoleciu powojennym : stan opracowań Cecylia Gajkowska s. 7-29
Proza artystyczna a prasa codzienna : uwagi historyczne i rozważania o metodzie badań Oskar Stanisław Czarnik s. 31-50
"Akademik" (1945-1947) : szkic monograficzny Maciej Miśkowiec s. 51-63
Wydawcy w latach kryzysu : memoriał Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism do Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1932 roku s. 65-78
Wielkie wydawnictwo prasowe w małym mieście : dwie <Przyjaciółki> Feliks Fikus s. 79-93
"Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku" t. 1-4, Jan Kowalik, Lublin 1976 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Jan Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 95-98
"Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku : bibliografia : tom 1514-1661", Kondrad Zawadzki, Wrocław 1977 : [recenzja] Jerzy Łojek Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 99-101
"Wydawnictwo <Gazety Olsztyńskiej> w latach 1918-1939", J. Chłosta, Olsztyn 1977 : [recenzja] Leonard Smołka J. Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 101-110
"Terenowa prasa konspiracyjna ruchu ludowego 1939-1945", Zbigniew Jerzy Hirsz, Warszawa 1977 : [recenzja] Eugeniusz C. Król Zbigniew Jerzy Hirsz (aut. dzieła rec.) s. 110-122
"Czasopisma studenckie w Polsce (1971-1976)", red. A. K. Waśkiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Wiesław Władyka A. K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 123-125