Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1989, Tom 28, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz Galicji w satyrze politycznej lwowskiego "Szczutka" Ewa Skorupa s. 5-42
Katowicka "Polonia" (1924-1939) : nakłady, kolportaż, zasięg oddziaływania Jacek Burzyński s. 43-52
Wzory osobowe polityków w "Gazecie Ludowej" i "Głosie Ludu" przed wyborami do Sejmu w 1947 r. Cz. 1, Najczęściej propagowane cechy bohaterów Janusz Rudziński s. 53-79
Radiofonia polska w latach 1944-1949 : projekt rozdziału podręcznika historii prasy polskiej Jerzy Myśliński s. 81-96
Konstanty Srokowski Wojciech Zimiński s. 97-105
"Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów", Urszula Jakubowska, Warszawa ; Łódź 1988 : [recenzja] Andrzej Borkowski Urszula Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 107-113
"Feliks Perl", Michał Śliwa, Warszawa 1988 : [recenzja] Józef Michał Soroka Michał Śliwa (aut. dzieła rec.) s. 113-116
"Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej 1920-1939 : system funkcjonowania i oblicze społeczno-polityczne prasy polskiej", Wiktor Pepliński, Gdańsk 1987 : [recenzja] Andrzej Notkowski Wiktor Pepliński (aut. dzieła rec.) s. 116-123
"Polska z oddali : wojna w eterze : wspomnienia". T. 2, "1956-1976", Jan Nowak [Zdzisław Jeziorański], Londyn 1988 : [recenzja] Rafał Habielski Jan Nowak (aut. dzieła rec.) s. 123-126
Dyskusja o kondycji "Kwartalnika Historii Prasy Polskiej" w redakcyjnym gronie s. 127-134
"O prasie Polski Ludowej lat pięćdziesiątych" Janusz Adamowski s. 134-137