Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1989, Tom 28, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918-1939 : przegląd wydawnictw terenowych. Cz. 2 Andrzej Notkowski s. 5-49
"Gazeta Powiatowa" w Turku (1919-1922) : zarys dziejów Andrzej Piasecki s. 51-69
Działalność społeczno-polityczna i prasowa Aleksandra Zawadzkiego (ojca Prokopa) w latach 1896-1918 Jan Konefał s. 71-95
Król reporterów : Jan Erdman (1906-1986) Bogdan Tuszyński s. 97-114
"Czasopiśmiennictwo", "Prace Bibliotekoznawcze" t. 1 (1982) - t. 4 (1987) : [recenzja] Zofia Sokół s. 115-119
"Ksiądz Ignacy Kłopotowski 1866-1931 : społecznik, publicysta i wydawca", Józef Styk, Warszawa 1987 : [recenzja] Wiesław Śladkowski Józef Styk (aut. dzieła rec.) s. 120-122
"Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966", Jerzy Jaruzelski, Wilno [etc.] : [recenzja] Elżbieta Kaszuba Jerzy Jaruzelski (aut. dzieła rec.) s. 122-124
"Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK : 1939-1945", Grzegorz Mazur, Warszawa 1987 : [recenzja] Rafał Stobiecki Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.) s. 124-128
"Materiały pomocnicze do Historii Dziennikarstwa Polski Ludowej" t. 9, pod red. A. Słomkowskiej, Warszawa 1987 : [recenzja] Andrzej Kozieł Rafał Stobiecki (aut. dzieła rec.) s. 128-131