Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1983, Tom 22, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad polską prasą kobiecą w latach 1818-1939 Zofia Sokół s. 5-12
"Korespondent Płocki" : (1876-1888) Barbara Konarska-Pabiniak s. 13-33
"Drukarz i Księgarz" : 1897-1901 : pismo warszawskich typografów Hanna Tadeusiewicz s. 35-47
Kulturotwórcze funkcje prasy szkolnej lat 1918-1939 Irena Socha s. 49-56
Sytuacja finansowa pism wileńskich w latach 1920-1921 Daria Nałęcz s. 57-62
Ostatnie polskie miesiące przed drugą wojną Klaudiusz Hrabyk s. 63-83
"Bibliografia polskich czasopism pedagogicznych (do 1979)", Stefan Możdżeń, Kielce 1981 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Julia Musiał Stefan Możdżeń (aut. dzieła rec.) s. 85-90
"Krew na pierwszej stronie : sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej", Wiesław Władyka, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 90-94
"Proza artystyczna a prasa codzienna 1918-1926", Oskar Stanisław Czarnik, Wrocław 1982 : [recenzja] Alina Brodzka Oskar Stanisław Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 94-96
"Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" z. 78, 1982 : [recenzja] Urszula Jakubowska s. 96-98
"Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli", Juliusz Pollack, Warszawa 1982 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Juliusz Pollack (aut. dzieła rec.) s. 98-102
"Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie w latach 1939-1945", Mieczysław Adamczyk, Kraków 1982 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 102-107