Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1992, Tom 31, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie kwartalnika "Zrąb" w tworzeniu koncepcji wychowania państwowego Małgorzata Lachowicz s. 5-13
Prasa filmowa i teatralna w Polsce w latach 1918-1939 (stan ilościowy, rozmieszczenie, próba wstępnej charakterystyki) Barbara Gierszewska s. 15-24
"Wiadomości Polskie" w Sydney Jan Lenczarowicz s. 25-45
Historyczne losy chłopów jako temat publicystyki czasopiśmienniczej w Polsce w latach 1944-1948 Dariusz Jarosz s. 47-62
Notatki o prasie Dąbrowy Górniczej od końca XIX stulecia do 1939 r. Kazimierz Nowak s. 63-67
Prasa Powstania Warszawskiego : (sierpień-październik 1944) Witold Grabski s. 69-82
Prasa łódzka po drugiej wojnie światowej : szkic bibliograficzny Wiesława Kaszubina s. 83-86
Marian Eile Kazimierz Koźniewski s. 87-102
"Czasopisma dla młodzieży : literatura piękna : wychowanie literackie : (1918-1939)", Irena Socha, Katowice 1990 : [recenzja] Jerzy Ratajewski Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 103-105
"Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922-1939", Edward Długajczyk, Katowice 1990 : [recenzja] Andrzej Ślisz Edward Długajczyk (aut. dzieła rec.) s. 105-107
"Erika zdradza tajemnice", Adam Ochocki, Łódź 1989 : [recenzja] Andrzej Ślisz Adam Ochocki (aut. dzieła rec.) s. 107-109
"Niezłomni, nieprzejednani : emigracyjne "Wiadomości" i ich krąg 1940-1981", Rafał Habielski, Warszawa 1991 : [recenzja] Stanisława Lewandowska Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) s. 109-114
"Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej" t. 14, Warszawa 1991 : [recenzja] Zofia Sokół s. 114-116
"Czterdzieści pięć lat opozycji : (o ludziach z "Tygodnika Powszechnego")", Robert Jarocki, Kraków 1990 ; "Trzy ćwiartki wieku : rozmowy z Jerzym Turowiczem", Jacek Żakowski, Kraków 1990 : [recenzja] Rafał Habielski Robert Jarocki (aut. dzieła rec.) Jacek Żakowski (aut. dzieła rec.) s. 116-119
"Bibliografia prasy >>Solidarności<< 28 VIII 1980-12 XII 1981", Adam Konderak, Lublin 1990 : [recenzja] Ewa Cytowska Adam Konderak (aut. dzieła rec.) s. 119-120
Bibliografia zawartości "Kwartalnika historii prasy polskiej" za lata 1982-1991 Hanna Natora-Macierewicz s. 121-147