Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1989, Tom 28, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziennikarstwo galicyjskie w optyce satyrycznej lwowskich czasopism humorystyczno-satyrycznych drugiej połowy XIX stulecia Ewa Skorupa s. 5-28
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918-1939 : przegląd wydawnictw terenowych. Cz. 1 Andrzej Notkowski s. 29-75
Wydawnictwa prasowe Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych w latach 1919-1960 Janusz Jarosiński s. 77-91
"Dziennik Rzeszowski" (1945-1947) Zofia Sokół s. 93-106
Niepublikowane bibliografie zawartości czasopism XIX i XX w. Jacek Szczerbiński s. 107-114
Przyczynek do dziejów "Robotnika" : centralnego dziennika Polskiej Partii Socjalistycznej Agata Cichocka s. 115-127
Nakłady niektórych czasopism polskich w latach 1937-1938 s. 129-130
"Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926-1939 : studium techniki władzy", Andrzej Notkowski, Warszawa ; Łódź 1987 : [recenzja] Wiktor Pepliński Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 131-133
"Polska dziecięca", studia pod red. B. Szackiej, Warszawa 1987 : [recenzja] Janusz Rudziński Barbara Szacka (aut. dzieła rec.) s. 133-136
"Pressepolitik für Deutsche 1945-1949 : Geschichte der deutschen Presse" t. 4, Kurt Koszyk, Berlin 1986 : [recenzja] Jacek Burzyński Leszek Ziątkowski Kurt Koszyk (aut. dzieła rec.) s. 136-139
O polskiej prasie młodzieżowej lat 1944-1948 Andrzej Zieliński s. 141-142