Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1987, Tom 26, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tygodnik Ilustrowany" 1859-1886 jako czasopismo integrujące Ewa Ihnatowicz s. 5-31
Wydawnictwa "Przeglądu Tygodniowego" Adama Wiślickiego Zenon Kmiecik s. 33-39
"Kazimierz Krauz : dziennikarz polski" Aleksandra Garlicka s. 41-52
Prasa Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej : zarys bibliograficzny Eugeniusz Misiło s. 53-76
"Przegląd Wszechpolski" 1922-1926 Robert Kuniński s. 77-98
Ojciec Polskiego Radia. Cz. 2 Maciej Józef Kwiatkowski s. 99-120
Kolportaż centralnej i terenowej prasy PPR w województwie kieleckim w latach 1944-1948 Mieczysław Adamczyk s. 121-132
Uwagi o "Słowniku Dziennikarzy Polskich" w "Prasie Polskiej" (1981-1945) Al. Leszek Gzella s. 133-139
"Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką (1939-1945)", Ewa Cytowska, Warszawa ; Łódź 1986 : [recenzja] Eugeniusz C. Król Ewa Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 139-147
List do redakcji. s. 147-148