Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1978, Tom 17, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji. s. 5-6
[Rola i znaczenie prasy...] Józef Winiewicz s. 7-14
Odpowiedź w pisemnej dyskusji Witold Zechenter s. 15-21
Kilka uwag o prasie polskiej w latach międzywojennych Józef Kowalczyk s. 23-33
Ostatni fragment zamkniętej epoki Klaudiusz Hrabyk s. 35-48
"Kurier Poznański" i inne wydawnictwa prasowe Drukarni Polskiej S.A. w Poznaniu w latach 1918-1939 Feliks Fikus s. 49-53
Twórcy "Gazety Warszawskiej" w latach 1918-1925 Urszula Jakubowska s. 55-69
"L' Art Contemporain" i awangarda Tadeusz Kłak s. 71-94
Z problematyki prasy KPP w latach trzydziestych Maria Meglicka s. 95-99
Prasa a kultura polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej : kampania wyborcza 1922 r. Andrzej Paczkowski s. 101-114
Nakłady prasy polskiej w Stanach Zjednoczonych w latach 1919-1937 Andrzej Paczkowski s. 115-128
"Historia co tydzień" t. 2, Kazimierz Koźniewski, Warszawa 1977 : [recenzja] Stanisław T. Bębenek Kazimierz Koźniewski (aut. dzieła rec.) s. 129-134
"Prasa polonijna w latach 1870-1939 : zarys problematyki", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Ślisz Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"W kręgu Skamandra", Janusz Stradecki, Warszawa 1977 : [recenzja] Krzysztof Dmitruk Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 136-140