Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1979, Tom 18, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pasztet nie z Truflami, ale z Facecjami" : mało znana humorystyczna efemeryda z pierwszej połowy XIX wieku Zofia Dżedżyk s. 5-8
"Znicz" : pismo zbiorowe młodzieży polskiej we Wrocławiu w latach 1851-1852 Edward Józef Kuś s. 9-24
Polskie czasopisma drukarskie XIX wieku : (stan zachowania i stan badań, charakterystyka bibliograficzno-typograficzna) Hanna Tadeusiewicz s. 25-40
Oblicze ideowo-polityczne <Świata Słowiańskiego> Jerzy Kochan s. 41-62
Problematyka społeczno-polityczna pism konserwatystów warszawskich (1908-1914) Zenon Kmiecik s. 63-80
"Słowo" : organ konserwatystów wileńskich w latach 1922-1928 Janusz Osica s. 81-103
Adam Witold Koszutski-redaktor i wydawca socjalistycznych tygodników humorystycznych Bohdan Piątkowski s. 105-113
Epizod "Świtu" : przyczynek do dziejów polskiej prasy konspiracyjnej Mieczysław Huchla s. 115-121
"Z dziejów karykatury polskiej", Hanna Górska, Eryk Lipiński, Warszawa 1977 : [recenzja] Wiesław Władyka Hanna Górska (aut. dzieła rec.) Eryk Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"Geschichte der europäischen Karikatur", Georg Piltz, Berlin 1976 : [recenzja] Eugeniusz Cezary Król Georg Piltz (aut. dzieła rec.) s. 126-130
"Zwierciadło prasy : czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej", pod red. Bohdana Galstera, Janiny Kamionki-Straszakowej, Krystyny Sierockiej ; przy współudziale Anieli Piorunowej, Wrocław 1978 : [recenzja] Oskar Stanisław Czarnik Bohdan Galster (aut. dzieła rec.) Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 130-133
">>Świt<< Marii Konopnickiej", Maria Zawialska, Wrocław 1978 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Maria Zawialska (aut. dzieła rec.) s. 133-135
Prasa hutnicza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku Józef Piłatowicz s. 135-138