Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1978, Tom 17, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży na Pomorzu w latach 1865-1920 oraz jego aspekty oświatowe i patriotyczne Wiktor Frąckowiak s. 5-31
Centrala prasowa Związku Polaków w Niemczech (1923-1939) Leonard Smołka s. 33-60
Pisma Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej i ich łączność z czytelnikami Maria Mioduchowska s. 61-84
"Głos Ojczyzny" : pismo dla Polaków deportowanych na roboty przymusowe do Niemiec Michał Musielak s. 85-91
Gazety ukazujące się 2-4 razy w tygodniu w Polsce w latach 1918-1939 : zestaw tytułów i charakterystyka statystyczna Daria Nałęcz s. 93-119
"Drukarstwo w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji Zachodniej w latach 1815-1860", Anna Aleksiewicz, Wrocław 1976 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Anna Aleksiewicz (aut. dzieła rec.) s. 121-122
"Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji : dzieje i główne koncepcje polityczne (1832-1863)", Sławomir Kalembka, Toruń 1977 : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Masalska Sławomir Kalembka (aut. dzieła rec.) s. 122-124
"Deutsche Presse 1914-1945 : Geschichte der Deutschen Presse", Kurt Koszyk, Berlin 1972 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Kurt Koszyk (aut. dzieła rec.) s. 124-127
"Materiały do bibliografii publikaci Polskiej Partii Robotniczej 1942-1948", Ludomir Smosarski, Warszawa 1976 : [recenzja] Daria Nałęcz Ludomir Smosarski (aut. dzieła rec.) s. 127-130
"Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej" z. 1-8, pod red. J. Centkowskiego, A. Słomkowskiej, Warszawa 1971-1976 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Jerzy Centkowski (aut. dzieła rec.) Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 130-133