Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1978, Tom 17, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Austriacka polityka cenzuralna a prasa galicyjska 1772-1849 Marian Tyrowicz s. 5-26
"Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych" 1856-1860 : ideologia i program społeczny Małgorzata Rubiec-Masalska s. 27-41
"Kultura Wschodu" Maria Meglicka s. 43-48
Etapy polityki prasowej w faszystowskich Włoszech Ewa Cytowska s. 49-63
Państwowa polityka prasowa Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) Andrzej Notkowski s. 65-87
Prasa litewskiej mniejszości narodowej w Polsce w latach 1920-1939 Bronisław Makowski s. 89-107
Niemieckie czasopisma w języku polskim dla szkolnictwa polskiego w Generalnej Guberni ("Ster", "Mały Ster", "Zawód i Życie") Eugeniusz C. Król s. 109-122
"Liberum veto" t. 1-2, wybór i wstęp Samuel Sandler ; komentarze oprac. Maria Brykalska, Warszawa 1976 : [recenzja] Barbara Petrozolin-Skowrońska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) Samuel Sandler (aut. dzieła rec.) s. 123-130
"Prasa polska na Śląsku Opolskim 1922-1939", Leonard Smołka, Warszawa ; Wrocław 1976 : [recenzja] Andrzej Notkowski Leonard Smołka (aut. dzieła rec.) s. 131-136
"W tajnych drukarniach Warszawy 1939-1944 : wspomnienia", Michał Wojewódzki, Warszawa 1976 : [recenzja] Ewa Cytowska Michał Wojewódzki (aut. dzieła rec.) s. 137-138