Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1977, Tom 16, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Straty dziennikarstwa polskiego w wyniku drugiej wojny światowej Alina Słomkowska s. 5-20
Główne dzienniki polskie lat 1944-1948 o programie demokratyzacji kulturalnej Daria Nałęcz s. 21-48
Czasopisma dla dzieci i młodzieży okresu powojennego (1945-1970) Stanisław Frycie s. 49-73
Z dziejów "Sztandaru Ludu" w Lublinie 1945-1950 Zofia Mikulska s. 75-90
O trudnościach badań historyczno-prasowych historii prasy polskiej na Śląsku w XIX i na początku XX w. Jerzy Ratajewski s. 91-101
"Encyklopedia wiedzy o prasie", pod red. Juliana Maślanki, Wrocław [etc.] 1976 : [recenzja] Barbara Petrozolin-Skowrońska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 103-109
"Czasopisma studenckie w Polsce (1945-1970)", red. A. K. Waśkiewicz, Warszawa 1975 : [recenzja] Wiesław Władyka A. K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 109-112
"Histoire générale de la presse française". T. 4, "de 1940 à 1958" ; T. 5, "de 1958 à nos jours", publ. sous la direction de Claude Bellanger, Jaques Godechot, Pierre Guiral et Fernand Terrou, Paris 1975-1976 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Claude Bellanger (aut. dzieła rec.) Jaques Godechot (aut. dzieła rec.) Pierre Guiral (aut. dzieła rec.) Fernand Terrou (aut. dzieła rec.) s. 112-117
"Ciosy : z lat walki 1939-1945". T. 1-2, Jan Szczawiej, Warszawa 1975 : [recenzja] Stanisław Dąbrowski Jan Szczawiej (aut. dzieła rec.) s. 117-121