Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1980, Tom 19, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poznańskie efemerydy satyryczne z roku 1862 Zofia Dżedżyk s. 5-14
Prasa tarnowska do 1918 r. : (prasa informacyjno-polityczna) Bronisław Jaśkiewicz s. 15-46
Rola prasy grudziądzkiej lat 1918-1939 w kształtowaniu się kultury literackiej środowiska Eugenia Sławińska s. 47-75
Gadzinówka "Goniec Krakowski" 1939-1945 Władysława Wójcik s. 77-87
Relacja Tadeusza Kobylańskiego o konflikcie między wydawcami dzienników ABC i <Wieczór Warszawski> Paczkowski Andrzej s. 89-92
Fenomen wydawniczy w prasie warszawskiej dwudziestolecia Tadeusz Kobylański s. 93-103
Z dziejów "Orędownika" : (21 marca 1871-3 września 1939) Feliks Fikus s. 105-118
"Nowe Widnokręgi" : ze wspomnień : (część II) Stefan Jędrychowski s. 119-135
"Spis tytułów prasy polskiej 1865-1918", oprac. Aleksandra Garlicka, Warszawa 1978 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Aleksandra Garlicka (aut. dzieła rec.) s. 137-142
"W krainie groteski : problemy satyry galicyjskiej drugiej polowy XIX w.", Stanisław Frybes, Wrocław 1979 ; [recenzja] Czesław Lechicki Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 142-145
"Publizistik aus Profession : Festschrift für Johannes Binkowski aus Anlass der Vollendung seines 70. Lebensjahres", Düsseldorf 1978 : [recenzja] Tadeusz Cieślak s. 146-147
"Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940", Andrzej Paczkowski, Wrocław 1979 : [recenzja] Jerzy Myśliński Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 148-151
"Czasopisma awangardy". Cz. 1, "1919-1931", Tadeusz Kłak, Wrocław 1978 : [recenzja] Oskar Stanisław Czarnik Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 151-155
Komisja Historii Prasy przy Komitecie Nauk Historycznych PAN : (sprawozdanie z pierwszego posiedzenia) Wiesław Władyka s. 155-157