Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1980, Tom 19, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Władysław Wolert i jego poglądy na dzieje prasy światowej Marian Tyrowicz s. 5-18
Geneza i wstępny program krakowskiego <Czasu> Kazimierz Adamek s. 19-34
"Przegląd Gospodarczy" : organ prasowy Lewiatana Jan Kofman s. 35-47
Prasa konspiracyjna w okupowanej Polsce (1939-1945) : uwagi i refleksje Stanisława Lewandowska s. 49-61
"Nowe Widnokręgi" (1941-1946) : zarys problematyki Michaił Głobaczew s. 63-74
Bibliografia utworów literackich opublikowanych w <Nowych Widnokręgach> w latach 1941-1946 Michaił Głobaczew s. 75-81
"Nowe Widnokręgi" (część I) : ze wspomnień Stefan Jędrychowski s. 83-92
Notatki o prasie wydawanej w Wilnie w latach 1905-1915 Zenobiusz Ponarski s. 93-100
"Z dziejów Polski XIX i XX wieku : studia i rozprawy", pod red. Józefa Hampla, Kraków 1978 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Józef Hampel (aut. dzieła rec.) s. 101-104
"Satyra polityczna Wielkiej Emigracji", Elwira Wróblewska, Warszawa 1977 : [recenzja] Marian Tyrowicz Elwira Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 104-107
"Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850", Marian Tyrowicz, Kraków 1979 : [recenzja] Andrzej Ślisz Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 107-109
"The origins of the popular press 1855-1914", Alan J. Lee, Londyn 1976 : [recenzja] Wiesław Władyka Alan J. Lee (aut. dzieła rec.) s. 109-111
"Prasa : nasz chleb powszedni", Walery Pisarek, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Walery Pisarek (aut. dzieła rec.) s. 111-115
"Oblicze społeczno-polityczne <Słowa Pomorskiego> w latach 1920-1939", Wiktor Pepliński, Gdańsk 1978 : [recenzja] Andrzej Notkowski Wiktor Pepliński (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1978 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 118-121
Prasa lubelska : tradycje i współczesność Jerzy Myśliński Bożena Pietrzyk (aut. dzieła rec.) Leszek Żyła (aut. dzieła rec.) s. 122-126
List do redakcji : [Szanowny Panie Redaktorze...] Klaudiusz Hrabyk s. 127