Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1986, Tom 25, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gazeta Codzienna Narodowa i Obca" Brunona Kicińskiego 1818-1819 Zbigniew Anculewicz s. 5-28
Relacje "Tygodnika Petersburskiego" o powstaniu listopadowym Czesław Kłak s. 29-45
Dzienniki katolickie w Polsce do 1939 roku Ewa Banaś s. 47-68
Kieleckie czasopisma szkolne lat trzydziestych jako wyraz aspiracji i nastrojów młodzieży gimnazjalnej Irena Furnal s. 69-86
Wydawnictwa Agencyjne Biura Informacji i Propagandy (BiP) Komendy Głównej SZP-ZWZ-AK Grzegorz Mazur s. 87-98
Prasa lokalna w Polsce po roku 1945 : (problemy terminologiczne-główne etapy rozwojowe-współczesne tendencje wydawnicze) Sylwester Dziki s. 99-118
Z archiwum Warszawskiego Komitetu Cenzury Marek Tobera s. 119-123
Warszawski Komitet Cenzury do Głównego Zarządu do Spraw Prasy : sprawozdanie za 1904 rok Marek Tobera s. 121-123
Bibliografia prasy polskiej na Dalekim Wschodzie w latach 1917-1949 Adam Winiarz s. 125-135
"Błękitny kwiat : almanach romantycznej poezji i prozy dla miłośników literatury na rok 1983", Janina Kamionka-Straszakowa, Kraków 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Die Weltbühne, Porträt einer Zeitschrift", Ursula Madrasch-Groschopp, Berlin 1983 : [recenzja] Urszula Jakubowska Ursula Madrasch-Groschopp (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"Oko w oko z kryzysem : reportaż z podróży po Polsce", Konrad Wrzos ; przedm. poprzedził Kazimierz Koźniewski, Warszawa 1985 : [recenzja] Rafał Habielski Kazimierz Koźniewski (aut. dzieła rec.) Konrad Wrzos (aut. dzieła rec.) s. 142-143
Konferencja popularnonaukowa ku czci Bronisława Koraszewskiego Krystyna Kossakowska-Jarosz s. 145-146