Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Przegląd Historyczny
2001, Tom 92, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyprawa Światosława na Chazarię w 965 r. i jej następstwa Grzegorz Rostkowski s. 269-283, 389
Wyobrażenie przedmurza w piśmiennictwie schyłku polskiego oświecenia Martyna Deszczyńska s. 285-300, 389
Wpływ I wojny światowej na poziom życia w Królestwie Polskim w świetle mierników biologicznych Michał Kopczyński s. 301-321, 389
Ewakuacja Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego do Rostowa nad Donem w 1915 roku Tomasz Bohun s. 323-337, 390
Historiografia - archeologia - marksizm : (w związku z artykułem Jana M. Piskorskiego, Z badań nad historiografią Europy Środkowej i Wschodniej, PH t. XCI, 2000, z. 3, s. 451–474) Jacek Lech Jan M. Piskorski (aut. dzieła rec.) s. 339-344
„Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej”, Lech Leciejewicz, Wrocław 2000 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Lech Leciejewicz (aut. dzieła rec.) s. 345-348
„Byzantine Empresses. Women and power in Byzantium, AD 527–1204”, Lynda Garland, London-New York 1999 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Lynda Garland (aut. dzieła rec.) s. 348-351
„Espańa en los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad”, Alberto Marcos Martín, Barcelona 2000 : [recenzja] Cezary Taracha Alberto Marcos Martín (aut. dzieła rec.) s. 351-354
„Dzieje Litwy i Polski (1506–1648)”, Stanisław Grzybowski, Kraków 2000 : [recenzja] Andrzej Wyczański Stanisław Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 354-356
„Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku”, Anna Laszuk, Warszawa 1999 : [recenzja] Cezary Kuklo Anna Laszuk (aut. dzieła rec.) s. 356-358
„Cecil Rhodes. Ekspansja brytyjska w Afryce pod koniec XIX wieku”, Henryk Zins, Gdańsk 2000 : [recenzja] Michał Leśniewski Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 358-361
„Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”, Jerzy Ogonowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 362-363
„Tragiczna niepodległość. Polityka zagraniczna Polski w latach 1919–1945”, Jerzy Krasuski, Poznań 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 363-365
„Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku”, Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 2000 : [recenzja] Ryszard Kołodziejczyk Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 365-367
„Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów, tom I, Władze i instytucje centralne. Województwo olsztyńskie”, wybór i oprac. dokumentów Włodzimierz Borodziej i Claudia Kraft, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Włodzimierz Borodziej (aut. dzieła rec.) Claudia Kraft (aut. dzieła rec.) s. 367-369
„La population de l’Antiquité classique”, Jean-Nicolas Corvisier, Wiesław Suder, Paris 2000 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Jean-Nicolas Corvisier (aut. dzieła rec.) Wiesław Suder (aut. dzieła rec.) s. 371-372
Pożyteczna inicjatywa wydawnicza Wydziału I Polskiej Akademii Nauk Maria Bogucka s. 371
„Gab es das Griechische Wunder? Griechenland zwischen dem Ende des 6. und der Mit-tedes 5. Jahrhunderts v. Chr.”, wyd. Dietrich Papenfuß, Volker Michael Strocka, Mainz 2001 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Dietrich Papenfuss (aut. dzieła rec.) Volker Michael Strocka (aut. dzieła rec.) s. 372-373
„Kirchenreform und Investiturstreit 910–1122”, Werner Goez, Stuttgart-Berlin-Koln 2000 : [recenzja] Krzysztof Skwierczyński Werner Goez (aut. dzieła rec.) s. 373-374
„Metropolie Europy Środkowo–Wschodniej w XV i XVI wieku”, pod. red. Leszka Belzyta i Jana Pirożyńskiego, Kraków 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Leszek Belzyt (aut. dzieła rec.) Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 374
„Preti sposati nel medioevo. Cinque apologie”, Francesco Quaranta, Torino 2000 : [recenzja] Krzysztof Skwierczyński Francesco Quaranta (aut. dzieła rec.) s. 375-376
„Die Vermessung von Dorf und Flur in den Ländern der polnischen Krone vom16. bis in das 18. Jahrhundert. Mit einem Geleitwort und Register von Harald Witthöft”, Anna Dunin-Wąsowicz, St. Katharinen 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Anna Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 376-377
„Teki Gdańskie, T. 1”, pod red. Waldemara Jaroszewicza, Gdańsk 1999 : [recenzja] Maria Bogucka Waldemar Jaroszewicz (aut. dzieła rec.) s. 376
„Sarmatia Europiana oder Sarmatia Asiana? Polen in den deutschsprachigen Druckwerken des 17. Jahrhunderts”, Włodzimierz Zientara, Toruń 2001 : [recenzja] Maria Bogucka Włodzimierz Zientara (aut. dzieła rec.) s. 377
„Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676–1746). Działalność gospodarcza i mecenat”, Wanda Karkucińska, Warszawa 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Wanda Karkucińska (aut. dzieła rec.) s. 378
„Zwischen Rubel und Reichstaler. Bezugsfeld und geographische Reichweite des Revaler Wechselmarktes (1762–1800)”, Elisabeth Harder-Gersdorff, Luneburg 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Elisabeth Harder-Gersdorff (aut. dzieła rec.) s. 378-379
Odczyty, sesje, imprezy Towarzystwa Miłośników Historii (luty–grudzień 2000 r.) Hanna Szwankowska Maria Wiśniewska s. 381-384
Varsaviana roku 1999/2000 Hanna Szwankowska s. 385
Listy do redakcji. s. 386