Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Przegląd Historyczny
2001, Tom 92, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O matce Lestka Bolesławica i początkach mennictwa mazowieckiego Borys Paszkiewicz s. 1-14, 151
Contubernium Philosophorum - krakowska fundacja biskupa płockiego Andrzeja Noskowskiego Aleksandra Sołtan s. 15-42, 151
Oswald Balzer w obronie kultury i praw narodu polskiego Roman Nowacki s. 151, 43-63
Organizacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po II wojnie światowej (1945-1956) Ryszard Michalak s. 152, 65-84
Ślady szamanizmu w religijności wczesnośredniowiecznych Prusów Piotr M. A. Cywiński s. 152, 85-92
Nowa synteza dziejów Ukrainy do schyłku XVIII stulecia : (w związku z książką Natalii Jakowenko, Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2000) Juliusz Bardach Natalia Jakowenko (aut. dzieła rec.) s. 93-100
Od "substratu etnicznego" do narodu (na marginesie książki Jarosława Hrycaka, Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000) Barbara Stoczewska Jarosław Hrycak (aut. dzieła rec.) s. 101-107
Miroslava Hrocha dociekania i dyskusje dotyczące genezy nowoczesnych narodów Jarosław Kilias s. 109-121, 152
„Titulus ecclesiae. Wezwania kościołów katedralnych w Polsce”, Aleksandra Witkowska, Lublin 1999 : [recenzja] Stanisław Litak Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 123-124
„Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII w.”, Andrzej Klonder, Warszawa 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Andrzej Klonder (aut. dzieła rec.) s. 125-126
„Napoleon, a biography”, Frank McLynn, London 1998 : [recenzja] Andrzej Krzysztof Szymański Frank McLynn (aut. dzieła rec.) s. 126-130
„Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo–Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei”, Marek Waldenberg, Warszawa 2000 : [recenzja] Emanuel Halicz Marek Waldenberg (aut. dzieła rec.) s. 130-131
„T. G. Masaryk a česká slovanská politika 1882–1910”, Vratislav Doubek, Praha 1999 : [recenzja] Jarosław Kilias Vratislav Doubek (aut. dzieła rec.) s. 131-133
„Z osudů ruské demokracie - Alexandr Kerenskij”, Vladimir Goněc, Brno 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Vladimir Goněc (aut. dzieła rec.) s. 133-135
„Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej”, zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 135-137
„Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej. 1939–1945”, Jacek Tebinka, Warszawa 1998 : [recenzja] Magdalena Hułas Jacek Tebinka (aut. dzieła rec.) s. 137-140
„Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968”, Piotr Osęka, Warszawa 1999 : [recenzja] Mariusz Mazur Piotr Osęka (aut. dzieła rec.) s. 140-144
„In search of God the Mother. The cult of Anatolian Cybele”, Lynn E. Roller, Berkeley-Los Angeles-London 1999 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Lynn E. Roller (aut. dzieła rec.) s. 145
„Axes et méthodes de l’histoire politique”, sous la direction de Serge Bernstein, Pierre Milza, Paris 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Serge Bernstein (aut. dzieła rec.) Pierre Milza (aut. dzieła rec.) s. 146
„A la cour de Bourgogne. Le duc, son entourage, son train”, édité par Jean Marie Cauchies, Brepols 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Jean Marie Cauchies (aut. dzieła rec.) s. 146-147
„Latyfundium Tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek)”, Janusz Kurtyka, Kraków 1999 : [recenzja] Piotr Węcowski Janusz Kurtyka (aut. dzieła rec.) s. 147
„Blick zurück ohne Zorn. Polen und Deutsche in Geschichte und Gegenwart”, wyd. Dietrich Beyrau, Tübingen 1999 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Dietrich Beyrau (aut. dzieła rec.) s. 148-149
„Zapisy rocznikarskie w Poniecu 1617–1651”, Paweł Gotocki, oprac. ks. Jan Związek, Kielce 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Paweł Gotocki (aut. dzieła rec.) Jan Związek (aut. dzieła rec.) s. 148
„Im Dschungel der Macht. Intellektuelle Professionen unter Stalin und Hitler, wyd. Dietrich Beyrau, Gottingen 2000 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Dietrich Beyrau (aut. dzieła rec.) s. 149-150
„Schlachtfeld der Diktatoren. Osteuropa im Schatten von Hitler und Stalin”, Dietrich Beyrau, Gottingen 2000 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Dietrich Beyrau (aut. dzieła rec.) s. 149
„Inaczej o historii Polski 1945–1989”, Henryk Słabek, Warszawa 2000 : [recenzja] Andrzej Garlicki Henryk Słabek (aut. dzieła rec.) s. 150