Tytuł Res Historica
ISSN 2082-6060
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Res Historica
2011, Tom 32

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o piętnastowiecznej terminologii granicznej w lubelskich i sandomierskich księgach sądowych Robert Jop s. 9-22
Bojarzy litewscy w ziemi chełmskiej : Wołczkowie herbu Działosza do początku XVI w. Włodzimierz Czarnecki s. 23-35
Działalność Polskiego Biura Agitacji i Propagandy KC RKP[b] wśród jeńców-Polaków w latach 1918-1922 Konrad Zieliński s. 37-55
Matematycy krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym Małgorzata Przeniosło s. 57-71
Nie tylko proces : Socjalista Adam Pragier w tzw. „sprawie brzeskiej” Łukasz Kopytko s. 73-97
„Czytelnicze” boje o marszałka Pétaina Małgorzata Nossowska s. 99-110
Historiografia polska wobec niepodległości - oczekiwania, plany, nadzieje (zarys problematyki) Jolanta Kolbuszewska s. 111-120
Cień Isztar nad Księżycem - rzecz o folk-history i Juriju Muchinie Andrzej Janicki s. 121-133
Polska końca XIX wieku we "wspomnieniach" Evgenija Vasilevicha Spektorskiego Evgenija Vasilevicha Spektorski s. 137-155
"Między wojną a dyplomacją. Ferdynand Katolicki i polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1492-1516", Filip Kubiaczyk, Kraków 2010 : [recenzja] Marian Chachaj Filip Kubiaczyk (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Czy istnial styl jezuicki?, Jerzy Paszenda ; "Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w.", t. I-IV, Kraków 1999-2010 : [recenzja] Stanisław Obirek Jerzy Paszenda (aut. dzieła rec.) s. 163-170
"Sport i widowiska w świecie antycznym : kompendium", Dariusz Słapek, Kraków ; Warszawa 2010 : [recenzja] Norbert Rogosz Dariusz Słapek (aut. dzieła rec.) s. 170-179
"Pamięć Europy", red. Richard Ned Lebow, Wulf Kansteiner i Claudio Fogu, Durham ; London 2006 : [recenzja] Anna Ziębińska-Witek Claudio Fogu (aut. dzieła rec.) Wulf Kansteiner (aut. dzieła rec.) Richard Ned Lebow (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Adaptacja - reforma - stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, Rzeszów", red. Tomasz Koziełło, Przemysław Maj, Waldemar Paruch, Rzeszów 2010 : [recenzja] Monika Bartosiak Tomasz Koziełło (aut. dzieła rec.) Przemysław Maj (aut. dzieła rec.) Waldemar Paruch (aut. dzieła rec.) s. 183-195
"Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948", Radosław Domke, Zielona Góra 2010 : [recenzja] Karolina Bittner Radosław Domke (aut. dzieła rec.) s. 196-197
Sprawozdanie z obrad sekcji historycznej Międzynarodowej konferencji naukowej "Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim", zorganizowanej z okazji piątej rocznicy wejścia w życie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Lublin, 15-17 września 2010 rok Roman Wysocki s. 201-208
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Belliculum diplomaticum III Lublinense", Lublin, 20-21 listopada 2008 roku Elżbieta Markowska s. 208-214
Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Nauki dające poznać źródła historyczne" na temat "Nauki pomocnicze historii. Teoria i metody badań w dydaktyce", Kazimierz Dolny, 2-4 grudnia 2010roku Ewa Zielińska s. 214-216
Sprawozdanie z konferencji "Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu", Warszawa, 27-29 stycznia 2011 roku, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Tomasz Tarczyński s. 216-219
Sprawozdanie z konferencji "Aksjologiczne aspekty dyskursu humanistycznego", Chełm, 17-19 czerwca 2011 roku Ewa Grabiec s. 219-221