Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1990, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie do zeszytu czwartego Bronisław Gołębiowski s. 3-4
Kreowanie elit kierowniczych u schyłku Polski Ludowej : (wybrane aspekty z analiz badań ostrołęckich) Andrzej J. Kozłowski s. 15-26
Aspiracje i plany życiowe ósmioklasistów 1988 : (z wyników badań terenowych w woj. ostrołęckim) Teresa Kołakowska-Bajtlik s. 42-54
Warzywnictwo i sadownictwo na terenie woj. ostrołęckiego w latach 1984-1988 i perspektywy rozwoju Grażyna Gawkowska Janusz Jaworowski Zdzisław Kawecki s. 70-76
Stan środowiska i formy jego ochrony na terenie województwa ostrołęckiego Andrzej Kucharczyk s. 92-102
Sytuacja i działalność Kościoła rzymskokatolickiego w Ostrołęce w latach 1945-1990 : (wybrane fakty i problemy) Czesław Parzych s. 103-116
Brokowskie znaki zapytania Adam Dobroński s. 117-122
Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki : historia i dzień dzisiejszy Jadwiga Nowicka s. 123-129
Działalność Muzeum Okręgowego w Ostrołęce w ochronie kurpiowskiej sztuki ludowej Bernard Kielak s. 130-140
Kurpie i Puszcza Zielona w literaturze Jan Kaczyński s. 147-167
Poeci jedynego miejsca : szkic o pograniczu poezji ludowej i poezji profesjonalnej, oparty na przykładach twórczości Walerii Żarnochowej, Wacława Lipowskiego i Tadeusza Machnowskiego Wojciech Woźniak s. 168-178
Pamiętnikarze ludowi Kurpiowszczyzny Bronisław Gołębiowski s. 179-189
Opinie maturzystów ostrołęckich i studentów Łomży o kulturze : próba analizy porównawczej wyników badań Henryk Białobrzeski s. 190-199
O życiu i twórczości Adama Chętnika - kilka przypomnień i refleksji Stanisław Pajka s. 201-208
Nauczycielskie dole i niedole Julia Hołdakowska s. 209-215
Prowincjonalna siłaczka Zdzisława Milik s. 216-222