Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1998, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kurpie w walkach o niepodległość od Potopu do Baru Wiesław Majewski s. 5-30
Działania wojenne na kurpiowszczyźnie w 1920 roku Jan Bańbor s. 31-39
Kultura społeczna mieszkańców regionu kurpiowskiego na tle kultury innych regionów w świetle dokumentów pamiętnikarskich Bronisław Gołębiowski s. 70-82
Proces zmian ludnościowych na terenie Kurpi w latach 1950-1988 Witold Rakowski s. 131-150
Działalność Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej w Ostrołęce w 1945 r. : materiały archiwalne Jerzy Kijowski s. 281-296
Druga społeczność. Losy tłuszczańskich Żydów : omówienie literatury przedmiotu Robert Szydlik s. 305-314
Oskary dla kurpiowskich artystów Bernard Kielak s. 315-322
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską w opinii właścicieli gospodarstw rodzinnych Andrzej Bieńkowski Maria Greta Włodzimierz Puliński Wiesław Łyczek s. 330-343