Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2011, Tom 25

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne jako czynniki rozwoju regionu kurpiowskiego Agnieszka Brelik Mariola Grzybowska-Brzezińska Andrzej Skłodowski s. 63-75
Rola lokalnych grup działania na rzecz rozwoju funkcji turystycznych województwa mazowieckiego Janusz Hochleitner s. 77-91
Mazowsze : od prapoczątków do państwa piastowskiego Mareks Truszczyński s. 195-206
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa za pomocą działań z zakresu public relations Katarzyna Pawlak-Kołodziejska s. 527-539
Nowe wyzwania dla sądów i kuratorów sądowych w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Andrzej Sęk Łukasz Sęk s. 615-625
Paradygmaty w rachunkowości Sławomir Sojak s. 639-652