Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2004, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne. s. 6-9
[List Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Przewodn. KBN] Witold Rzepiński s. 12
[List Posła na Sejm RP Jarosława Kalinowskiego]. Jarosław Kalinowski s. 13
Sytuacja i problemy pszczelarstwa mazowieckiego na przestrzeni ostatnich 20 lat Edmund Kapusta s. 26-31
Aktualny potencjał pszczelarstwa na Mazowszu : badania ankietowe Witold Rzepiński s. 32-47
Wpływ pszczelarstwa na ekosystemy i ochronę różnorodności biologicznej Grzegorz Ślązak s. 49-59
Rozwój idei doradztwa metodycznego oraz instytucji z nią związanych w okresie międzywojennym Krzysztof Chodkowski s. 85-90
Współpraca transgraniczna na północnym i wschodnim pograniczu Polski : budowa Europy zaczyna się na granicy Maria Greta s. 93-105
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego : organizacja i funkcjonowanie gminy Agnieszka Szabłowska s. 195-208
Sesja popularno-naukowa pt. "Dziedzictwo kulturowe Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowskiej Puszczy Zielonej" Jerzy Kijowski s. 223-224
Spuścizna pieśni i poezji ludowej ostoją tożsamości kulturowej w drodze do Zjednoczonej Europy Ewa Chętnik-Donatowicz s. 232-234