Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2008, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powieści historyczne Wiktora Gomulickiego : pasje i poszukwania Maria Jolanta Olszewska s. 9-41
Organizacje katolickie w parafiach dekanatu ostrołęckiego 1925-1939 Witold Jemielity s. 43-63
Działania na rzecz łagodzenia bezrobocia w powiecie ostrołęckim Kazimierz Karol Parszewski s. 65-91
Pochodzenie Kurpiów Jerzy Kijowski s. 93-101
Małe i średnie przedsiębiorstwa w aktywizacji obszarów wiejskich na Kurpiowszczyźnie Witold Rzepiński s. 125-141
Walki narodowowyzwoleńcze na ziemi różańskiej w latach 1795-1918 Dariusz Budelewski s. 143-161
Polska dyplomacja w czasach ministra Jędrychowskiego Andrzej Skrzypek s. 183-224
Dzieło mjr. Adama J. Dąbrowskiego Adam Czesław Dobroński s. 225-244
Podatek jako element kształtujący wybór strategii przedsiębiorstwa Anna Misztal s. 299-312
Europa socjalna : koncepcja socjaldemokratów Anna Skrzypek s. 327-355
Droga do Unii Gospodarczej i Walutowej w Europie : od planu Wernera do Europejskiego Systemu Walutowego Wojciech Gasiński s. 357-372
Polityka handlowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej Ilona Żebrowska s. 373-396
Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej Hanna Kowalczyk s. 397-406
[Z głębokim żalem żegnamy Kolegę Tadeusza Wincentego Połatajko...]. s. 430