Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2002, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawidłowości przekształceń struktur gospodarczych : wykład inauguracyjny roku akademickiego 2002 w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce Stanisław Szukalski s. 53-59
Rolnictwo ekologiczne szansą dla części małych gospodarstw rolnych ziemi kurpiowskiej Andrzej Bieńkowski s. 73-86
Wpływ struktur organizacyjnych na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem Ewa Grzesiuk Andrzej Włodarski s. 111-134
Tło historyczne i społeczno-gospodarcze Księgi Żydów ostrołęckich, od powstania gminy żydowskiej do Holocaustu Janusz Gołota s. 185-199
Emigracja z północno-wschodniego Mazowsza i Podkarpacia : przyczyny, kierunki i następstwa : zarys tematyki Janusz Gołota s. 213-226
Przyczynek do dziejów emigracji z Ostrołęki i jej okolic Stanisław Wiśniewski s. 241-251
Krzyże i kapliczki przydrożne zachodniej kurpiowszczyzny Adam Białczak s. 253-283
Sytuacja dzieci z domów dziecka 'Caritas' w Brańszczyku (pow. wyszkowski) i Ostrówku (pow. wołomiński) po powołaniu zarządu przymusowego (23 I 1950 r.) Jan Mironczuk s. 297-306