Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1999, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
600 lat parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrołęce Janusz Gołota s. 9-10
Powstanie i obraz dekanatu ostrołęckiego w świetle akt wizytacji generalnej 1775 roku Barbara Kalinowska s. 43-55
Sprzęty liturgiczne w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce Agnieszka Sagało s. 67-70
Dzisiejszy obraz parafii Zygmunt Żukowski s. 71-74
Mezolityczne osadnictwo kultury janisławickiej w okolicach Ostrołęki Ewa Kawałek s. 83-94
Podoficerowie i oficerowie powstania listopadowego z obwodów: ostrołęckiego i przasnyskiego Adam Białczak s. 95-106
Geneza kolei warszawsko-petersburskiej i jej wpływ na rozwój miejscowości położonych przy tym szlaku komunikacyjnym, na obszarach należących obecnie do woj. warszawskiego i ostrołęckiego : (etap II - lata 1914-1939) Wincenty Szydlik s. 107-132
Relacja z działalności w czasie kampanii 1939 r. Jerzy Kijowski s. 139-152
Przejmowanie dóbr zakonnych przez państwo : (na przykładzie majątku Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Loretto, pow. Wszyków) Jan Mironczuk s. 153-159
Kurpie na Puszczy Białej Wincenty Szydlik s. 161-176
Miejsce polityki regionalnej Unii Europejskiej w politykach wspólnotowych Maria Greta s. 177-192
Narodowe a europejska polityka społeczna w krajach Unii Europejskiej Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 203-213
Główne treści i formy uczestnictwa w kulturze mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej Małgorzata Rybińska s. 261-279
Tryptyk ostrołęcki o pracy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce w latach 1989-1991 Edward Anuszkiewicz s. 301-306
Wspomnienia Tadeusz Sawicki s. 307-322
Nowocześnie o epoce brązu Agnieszka Kielak Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 325-326
Czytając "Pamiętniki kombatantów Kurpiowszczyzny" Zbigniew Żerański Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Pajka (aut. dzieła rec.) s. 327-330