Tytuł Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
ISSN 1899-4466
Wydawca Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
2014, Numer 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Wojciech Michnik s. 9-10
Znaczenie i rola Polski w przeciwdziałaniu kryzysowi strefy euro : bilans polskiej strategii Jakub Stankiewicz s. 11-31
The advantages and drawbacks of Polish migration post Poland’s accession to the EU – diversity, social trust and learning curve Mariusz Korczyński Michał Kwiatkowski Anna Odrowąż-Coates s. 32-47
Stan polskiego społeczeństwa informacyjnego – w dziesiątą rocznicę akcesji do Unii Europejskiej Maria Nowina-Konopka s. 48-65
Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla funkcjonowania administracji publicznej Patrycja Cygan s. 66-76
Model kształcenia politycznego w Niemczech – rekomendacje dla edukacji obywatelskiej w Polsce Paulina Depczyńska s. 77-97
Europejski system handlu uprawnieniami do emisji : między ekologią a ekonomią Tomasz Młynarski s. 98-108
Między przeszłością, a teraźniejszością : historia powstania Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo – Wschodniej (ASEAN) i bieżące wyzwania Michał Futyra s. 111-127
Literature or journalism? The Emperor: A controversial reportage by Ryszard Kapuściński as an image of the authority created by the author and an evidence of his writing mastery Aleksandra Zygmunt s. 128-140
A universal persuasive perspective Jerzy Świątek s. 141-157
Neuroekonomia jako interdyscyplinarne podejście do badania decyzji ekonomicznych Grażyna Urbanik-Papp s. 158-172
Perspectives on Past and Present Realities: Nadine Gordimer’s Voice on Social and Political Problems in South Africa Marek Pawlicki s. 173-186