Tytuł Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
ISSN 1899-4466
Wydawca Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
2015, Numer 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Piotr Kłodkowski s. 9-11
Germany's Role in a Multipolar World Helga Haftendorn s. 12-22
Idea "Schengen House" - szansa czy zagrożenie Artur Lompart s. 23-33
Projekt budowania azjatyckiego mocarstwa XXI wieku : polityka zagraniczna Indii w strategii rządów Manmohana Singha i Narendry Modiego Piotr Kłodkowski s. 34-51
Mit polityczny jako narzędzie dyplomacji publicznej i element stosunków międzynarodowych Anna Siewierska-Chmaj s. 52-64
Dyplomacja dronów Rafał Kopeć s. 65-83
Migracje a prawa człowieka w kontekście stosunków międzynarodowych Anna Popławska s. 84-96
Dyplomacja diaspor jako coraz istotniejsze narzędzie dyplomacji publicznej Sylwia K. Mazur s. 97-108
Dyplomacja sportowa : sport jako arena prowadzenia dyplomacji międzynarodowej Michał Marcin Kobierecki s. 109-122
Theoretical Approaches to Trust; Their Implications for the Resolution of Intergroup Conflict Piotr Sztompka s. 125-134
Mówić dyplomatycznie Jerzy Świątek s. 135-156
Model EMBOK (Event Management Body of Knowledge) jako narzędzie zarządzania wydarzeniami w sektorze kreatywnym Katarzyna Kopeć Weronika Sobótka s. 157-167