Tytuł Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
ISSN 1899-4466
Wydawca Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Kultura i Polityka : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
2010, Numer 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Arkadiusz Stempin s. 11-20
"Ossi" i "Wessi" : bliscy czy dalecy sobie? Ewa Bojenko-Izdebska s. 21-33
Społeczeństwo resentymentu : współczesny proces dezintegracji Niemiec jako efekt (nie)udanej rewolucji kulturowej z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Markus Lipowicz s. 34-51
Od PDS do Die Linke : droga niemieckich postkomunistów Artur Jezioro s. 52-72
Kryzys chadeckiego konserwatyzmu ery Angeli Merkel Arkadiusz Stempin s. 73-89
Bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Niemiec Beata Molo s. 90-105
Możliwość i celowość recepcji na grunt polski współczesnych niemieckich regulacji prawnokonstytucyjnych w zakresie władzy wykonawczej Maciej Pach s. 106-117
Kultura i edukacja polityczna w Niemczech i w Polsce : przyczynek do rozważań o kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego u progu XXI wieku Kamila Mazurek s. 118-132
Niemieckie doświadczenia w prowadzeniu współpracy transgranicznej Sabina Sanetra-Półgrabi s. 133-148
Problem współpracy polsko-niemieckiej w ramach Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej Grzegorz Szklarczyk s. 149-162
Fantastyka we współczesnej prozie niemieckojęzycznej na przykładzie opowiadania Ursa Widmera "Błękitny syfon" Beata Kołodziejczyk-Mróz s. 163-175
Les départements français d'Amérique : artefakty kolonialnej przeszłości Francji Paweł Brzegowy Sławomir Dorocki s. 176-197